Rechtbank Arnhem, 13-07-2011 / 217081


ECLIECLI:NL:RBARN:2011:BR4944
Datum13-07-2011
InhoudsindicatieOpheffing conservatoir beslag. Juiste betekening dagvaarding aan een in Frankrijk wonende partij. Kernvraag is of de bodemrechter, voorshands geoordeeld, mogelijk zal komen tot een aansprakelijkheidsstelling van eiser 1 en/of eiser 2 als bestuurders van (bedrijf 1) uit hoofde van onrechtmatige daad.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★