Rechtbank Den Haag, 30-01-2013 / C/09/330891 / HA ZA 09-0579


ECLIECLI:NL:RBDHA:2013:BY9850
Datum30-01-2013
InhoudsindicatieEindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2005 bij het dorp Oruma in Nigeria. Vervolg op LJ-nummers BK8616 en en BU3535. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406. Zie ook LJN BY9845 en LJN BY9854
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 30-01-2013, HA ZA 09-0579 (met noot)
J. Fleming
JOR 2013/162
IPR, Bevoegdheid Nederlandse rechter, Olielekkages in Nigeria, Rechtbank komt niet terug op bindende eindbeslissing dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de tegen de moedervennootschap Royal Dutch Shell te Den Haag en haar Nigeriaanse dochter SPDC ingestelde vorderingen, Geen misbruik van procesrecht, Voorzienbaar voor buitenlandse dochter dat zij kon worden gedagvaard in Nederland, De bevoegdheid in de zaak tegen SPDC houdt niet op te bestaan als de vorderingen tegen RDS worden afgewezen, ook niet als er daarna feitelijk niet of nauwelijks nog een band met de Nederlandse rechtssfeer resteert, Inhoudelijke beoordeling naar Nigeriaans recht, Vorderingen afgewezen, Vervolg op Rb. s-Gravenhage 30 december 2009, JOR 2010/41, m.nt. De Haan, Verband met Rb. s-Gravenhage 14 september 2011, LJN BU3535.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 30-01-2013, C/09/330891 / HA ZA 09-0579 (met noot)
J. Fleming
JONDR 2013, 651
Internationaal privaatrecht, bevoegdheid, Shell, olielekkages, Nigeria, ontvankelijkheid. Rechtbank wijst vorderingen Milieudefensie wegens olielekkages Shell Nigeria af.
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9845 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BK8616
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3588
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3535
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9845 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3588