Rechtbank Midden-Nederland, 10-01-2017 / C/16/16/110 R


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:102
Datum10-01-2017
InhoudsindicatieBij beschikking van 27 december 2016 C/16/16/110 R ECLI:NL:RBMNE:2016:7071 heeft de rechter-commissaris het aangeboden akkoord vastgesteld als ware het aangenomen en bepaald dat de homologatie van het akkoord zal worden behandeld op 6 januari 2017. Gelet op de weigeringsgronden genoemd in artikel 338 lid 2 jo. 153 lid 2 Faillissementswet ziet de rechtbank geen aanleiding om op grond van de door Bos aangevoerde bezwaren de homologatie te weigeren. De overige schuldeisers hebben geen bezwaar gemaakt tegen de homologatie van het akkoord. Zie ook C/16/16/110 R voorstel tussentijdse beŽindiging schuldsanering ECLI:NL:RBMNE:2017:105
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:105
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:7071
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:105
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:7071