Rechtbank Midden-Nederland, 29-03-2017 / C/16/418108 / HA ZA 16-460


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1429
Datum29-03-2017
InhoudsindicatieOvereenkomst van opdracht tot het bouwen van een website. Partijen zijn contractueel overeengekomen om in bepaalde omstandigheden met elkaar te onderhandelen over een prijsverhoging. Opdrachtnemer heeft zich in die onderhandelingen zodanig in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid opgesteld, dat van opdrachtgever niet kon worden gevergd dat zij met de voorgestelde prijsverhogingen instemde en ook niet dat zij opdrachtnemer in de gelegenheid stelde om door te onderhandelen. Opdrachtnemer is daardoor in verzuim gekomen wat betreft haar verplichting om in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid te onderhandelen. Opdrachtgever heeft hierna de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden.