Rechtbank Midden-Nederland, 05-04-2017 / UTR 17/569


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1690
Datum05-04-2017
InhoudsindicatieVerzoek om de opgelegde lasten onder dwangsom met toepassing van artikel 5:34, eerste lid, van de Awb op te heffen, op te schorten dan wel te verminderen. Niet aannemelijk gemaakt dat het voor verzoeker wegens overmacht onmogelijk was om aan de lasten te voldoen. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen weigeren om gebruik te maken van zijn bevoegdheid de lasten op te schorten. Voorlopige voorziening afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3073