Rechtbank Midden-Nederland, 04-01-2017 / 5137731 / MC EXPL 16-6511


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1693
Datum04-01-2017
InhoudsindicatieEiser vordert veroordeling tot betaling van lease termijnen van een drietal geleasede bedrijfsautos. De vennootschap verkeert in liquiditeitsproblemen en beidt vermoedelijk geen verhaal. De bestuurder van de vennootschap wordt aangesproken op grond van onrechtmatig handelen. Bestuurdersaansprakelijkheid. In het geval dat een schuldeiser van een vennootschap wordt benadeeld door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering, geldt als vertrekpunt dat slechts de vennootschap aansprakelijk is voor de schade die daaruit voortvloeit. Echter, onder bijzondere omstandigheden kan naast aansprakelijkheid van de vennootschap ook aansprakelijkheid worden aangenomen van degene die als bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. In beide gevallen mag in het algemeen alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld waar hem ter zake van de benadeling, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt (vgl. HR 5 september 2014, NJ 2014, 21; HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295). Bestuurdersaansprakelijkheid afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★