Rechtbank Midden-Nederland, 12-04-2017 / 5682963 UE VERZ 17-40


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1983
Datum12-04-2017
InhoudsindicatieOverbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers. Verzoek tot betaling (volledige) transitievergoeding wordt ingewilligd. Verzoek billijke vergoeding wordt afgewezen. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 12-04-2017 , 5682963 UE VERZ 17-40 (met noot)
A. van Zanten-Baris
JAR 2017/144
Geen beroep op Overbruggingsregeling kleine werkgevers als jaarstukken geen getrouw beeld van netto resultaat geven, Begrip “werkgever” in de regeling, Vervaltermijn.