Rechtbank Midden-Nederland, 17-05-2017 / 5913470 UV EXPL 17-110 LH/1040


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:2526
Datum17-05-2017
InhoudsindicatieZieke werknemer vordert in kort geding loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid. Overlegging van een deskundigenverklaring in de zin van artikel 7:629a BW is niet vereist. De vraag of werknemer na een eerdere arbeidsongeschiktheidsperiode weer (tenminste vier weken) de bedongen arbeid heeft verricht, zodat een nieuwe periode van maximaal 104 weken loondoorbetaling begint, wordt door de voorzieningenrechter bevestigend beantwoord.
Recht.nl artikelArbeidsongeschikte werknemer niet te snel hersteld-melden (08-06-2017)
In geval van twijfel over de duurzaamheid van de werkhervatting van een werknemer is het wijsheid niet te snel over te gaan tot hersteld melding. Anders loopt u het risico dat er sprake gaat zijn van een nieuw ziektegeval en daarmee van een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 17-05-2017
TAP 2017, sign. 256
Deskundigenverklaring niet vereist. Loondoorbetalingsvordering toegewezen, want nieuwe periode van 104 weken