Rechtbank Midden-Nederland, 28-06-2017 / 5507403 / MC EXPL 16-12891


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3210
Datum28-06-2017
InhoudsindicatieToepassing van artikelen 7:611 BW (goed werkgeverschap), 6:248 en 6:23 BW (redelijkheid en billijkheid) en artikel 7:646 lid 1 jo lid 5 sub b BW; 7:648 BW (verboden onderscheid).. Werkneemster in dienst van een deurwaarderskantoor mag van haar werkgever een HBO opleiding volgen tot kandidaat deurwaarder. Partijen sluiten daartoe een studieovereenkomst, waarbij de studie kosten worden gedragen door werkgever. Opgenomen is dat indien de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd de studiekosten dienen te worden terugbetaald volgens afbouwende staffel afhankelijk van voortzetting dienstverband na afronding van de studie. Werkneemster rond haar studie af in maart 2015, maar krijgt geen plek als kandidaat deurwaarder aangeboden. De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst wordt voortgezet als incassomedewerker. Werkneemster zegt de arbeidsovereenkomst op tegen 1 februari 2016. Werkgever maakt aanspraak op terugbetaling van de studiekosten. De kantonrechter oordeelt dat weliswaar door werkgever geen garantie is verstrekt op een baan als kandidaat deurwaarder, maar dat partijen wel de intentie hadden na ommekomst van de studie werkneemster te plaatsen, tenzij geen functie beschikbaar zou zijn. De kantonrechter ziet dat als een voorwaardelijke verbintenis in de zin van artikel 6:23 BW. De kantonrechter is verder van oordeel dat de twee zwangerschappen van werkneemster een beslissende factor is geweest om werkneemster niet te plaatsen. Aldus is sprake van verboden onderscheid. Dat werkneemster de arbeidsovereenkomst zelf uiteindelijk heeft opgezegd is, veroorzaakt door het onrechtmatig handelen van werkgever. Het nadeel dient dan voor rekening en risico van werkgever te blijven. De vordering wordt afgewezen
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-06-2017 (met noot)
A.F. Bungener
JAR 2017/194
Geen verplichting tot terugbetalen studiekosten, Voorwaardelijke verbintenis, Onderscheid op grond van geslacht (zwangerschap).