Rechtbank Midden-Nederland, 07-07-2017 / AWB - 16 _ 4312, 16/4561, 16/4760, 16/4871 T, 16/5281


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3420
Datum07-07-2017
InhoudsindicatieVerzoeken op grond van de wet hergebruik overheidsinformatie over nieuwsberichten van gemeenten Wet hergebruik overheidsinformatie Samenvatting: De rechtbank heeft vijf dezelfde verzoeken van eiser bij verschillende gemeenten ter zitting behandeld en vervolgens n uitspraak gedaan. Eiser heeft verzocht om verstrekking van alle nieuwsberichten binnen de betreffende gemeenten, inclusief de daarbij behorende publicatiedata, afbeeldingen, verantwoordelijke afdeling, doelgroep (in- of extern) en andere metadata. De gemeenten hebben min of meer op dezelfde wijze gereageerd op dit verzoek van eiser en voornamelijk verwezen naar de beschikbaarheid van de nieuwsberichten op hun eigen website en via sociale media. De rechtbank oordeelt dat dit, gelet op de uitgangspunten van de Who, niet als verstrekking in het kader van die wet volstaat. De nieuwsberichten zijn op een website (en op sociale media) namelijk wel elektronisch beschikbaar, maar niet (zonder meer) in een open en machinaal leesbaar formaat. Ter zitting is gebleken dat de vijf verweerders f werken met een contentmanagement systeem (cms) van het type Typo3 f met een cms van de SIMgroep. Voor beide type cms geldt dat, via de RSS-feeds, op betrekkelijk eenvoudige wijze wel een verstrekking kan plaatsvinden die voor eiser volstaat. De manier waarop dit kan, staat beschreven in de uitspraak. De rechtbank heeft per gemeente onderzocht wat het gevolg moet zijn van het feit dat zij daarvoor aanvankelijk niet hebben gekozen. In de meeste gevallen hebben de gemeenten in beroep namelijk wel voorzien in een afdoende verstrekking van gegevens op grond van de Who. In die gevallen heeft de rechtbank de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand gelaten. Voor n gemeente geldt dat hij alle oude nieuwsberichten heeft laten vernietigen vanwege de overgang naar een nieuw cms. De rechtbank laat ook bij deze gemeente de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand, omdat er geen rele mogelijkheid is om deze nieuwsberichten nog aan eiser te verstrekken. Deze onzorgvuldigheid vertaalt zich in een proceskostenveroordeling voor het bezwaar en het beroep. Voor n van de gemeenten heeft de rechtbank gekozen voor een bestuurlijke lus, omdat deze gemeente zonder nadere motivering heeft volstaan met een verwijzing naar de website en de RSS-feed die alleen de laatste dertig nieuwsberichten omvat. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 07-07-2017 (met noot)
N.N. Bontje
AB 2018/18
De verwijzing naar de gemeentelijke website met nieuwsberichten voldeed niet aan art. 5 lid 1 Wet hergebruik van overheidsinformatie, omdat deze berichten op die wijze niet (zonder meer) in een open en machinaal leesbaar formaat worden verstrekt.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:CA2877 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:6502