Rechtbank Midden-Nederland, 19-07-2017 / UTR 16/922 en UTR 16/2180


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3923
Datum19-07-2017
InhoudsindicatieTrefwoorden: herziening en terugvordering WIA-uitkering, pgb-inkomsten Wetsartikelen: artikelen 27, 76 en 77 van de Wet WIA Samenvatting: Wegens genoten pgb-inkomsten is de WIA-uitkering herzien en teruggevorderd. In dit specifieke geval ziet de rechtbank onvoldoende aanwijzingen voor het standpunt van verweerder dat sprake is van schending van de inlichtingenplicht. Niet onaannemelijk dat het hebben van een pgb naast het hebben van een uitkering besproken is op het spreekuur van de verzekeringsarts en dat eiseres daaruit redelijkerwijs heeft mogen opmaken dat het pgb geen invloed zou hebben op haar uitkering. Niet wordt voldaan aan de voorwaarden om met terugwerkende kracht te herzien en terug te vorderen over de periode tot 2015. Vanaf de datum van verweerders brief heeft het eiseres wel redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn dat de pgb-inkomsten van invloed kunnen zijn op haar uitkering. Terecht vanaf die datum herzien en teruggevorderd. De rechtbank ziet geen mogelijkheid zelf in de zaak te voorzien. Opdracht aan verweerder om nieuw besluit te nemen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2011 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2844 ★★★★★