Rechtbank Midden-Nederland, 23-08-2017 / 4801546 UC EXPL 16-2339


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4177
Datum23-08-2017
InhoudsindicatieBedrijfstakpensioenfonds. Uitleg bepalingen in verplichtstellingsbesluit. Beeldende vorming. Cao-norm. Werkgever valt onder de werkingssfeer.
Recht.nl artikelDe 'werkingssfeer' van bedrijfstakpensioenfondsen (23-10-2017)
Of een werkgever verplicht is zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, hangt af van de vraag of de bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit vallen. Dat dit niet altijd makkelijk is te bepalen, blijkt maar weer uit de uitspraak zoals in dit blog besproken.
> Deelneming aan bedrijfstakpensioenfonds kan verplicht zijn (Wiecher van Lingen, Pels Rijcken)