Rechtbank Midden-Nederland, 30-08-2017 / 4240871


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4311
Datum30-08-2017
InhoudsindicatiePensioenrecht. Schadevordering ex-werknemers jegens ex-werkgever omdat zij vanaf 2006 geen indexaties meer hebben ontvangen doordat de ex-werkgever van pensioenuitvoerder is gewisseld. De indexaties werden gefinancierd uit overrente. De in enig jaar niet gebruikte overrente behoefde niet beschikbaar te blijven voor financiering van indexaties in volgende jaren. Het recht op indexatie was voorwaardelijk, namelijk afhankelijk van beschikbare overrente. Geen tekortschieten ex-werkgever door wisseling pensioenuitvoerder, omdat de pensioenuitvoerder (en niet de ex-werkgever) de overeenkomst heeft opgezegd. Bij het contracteren met een nieuwe pensioenuitvoerder heeft ex-werkgever voldoende rekening gehouden met belangen ex-werknemers. Ex-werkgever heeft ondernemingsraad de mogelijkheid van instemming niet onthouden. Aannemelijk dat bij de berekening van indexaties fouten zijn gemaakt. Te vroeg voor het benoemen van een deskundige. Partijen worden in de gelegenheid gesteld met elkaar en met de pensioenuitvoerder in overleg te treden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9069 ★★★★★