Rechtbank Midden-Nederland, 05-09-2017 / UTR 17/2918


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4534
Datum05-09-2017
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor winkel met parkeerdek. Onduidelijkheden met betrekking tot de oppervlakte van de op te richten winkel zijn ter zitting niet weggenomen. Verweerder moet nader motiveren van welke oppervlakte hij uitgaat bij berekening van de parkeerbehoefte. Weliswaar gebrek in besluitvorming maar geen aanleiding om voorlopige voorziening te treffen. Gebrek kan worden hersteld door duidelijkheid te verschaffen omtrent gehanteerde uitgangspunten bij vaststelling van parkeernormen. Bestaande twijfel omtrent verkeersveiligheid zou kunnen worden weggenomen aan de hand van een rapport van een verkeersdeskundige. Alle door verzoeker genoemde belangen zbeperken zich verder tot de mogelijke effecten van de ingebruikname van het op te richten gebouw. Gronden richten zich niet tegen de oprichting van het gebouw zelf. Geen aanleiding voor de verwachting dat zich in zoverre onomkeerbare gevolgen zullen voordoen voordat door rechtbank uitspraak is gedaan in bodemzaak.