Rechtbank Midden-Nederland, 27-07-2017 / AWB - 17 _ 1516


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6925
Datum27-07-2017
InhoudsindicatieLast onder dwangsom teneinde illegaal geplaatst chalet aan de Drecht in Loosdrecht te verwijderen. Geen zicht op legalisatie door jarenlang gedogen. Geen plicht om illegale situatie in te tekenen op plankaart. Geen onjuiste belangenafweging: bijdrage aan aanbrengen riolering op perceel en gemeentelijke heffingen is hierop niet van invloed. Financiële belangen worden immers niet meegewogen bij voortzetting illegale siutatie. Geen strijd met vertrouwensbeginsel. Beroep ongegrond
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:48 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2971
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:1805
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1387