Rechtbank Midden-Nederland, 24-02-2017 / UTR 16/1464


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:921
Datum24-02-2017
InhoudsindicatieLast onder dwangsom wegens overtreding artikelen 4.79 Activiteitenbesluit en 4.86 lid 2 Activiteitenregeling. Eiseres is onder meer opgedragen ervoor te zorgen dat het afleveren van brandstof aan boothouders in de jachthaven uitsluitend plaatsvindt door of onder direct toezicht van deskundig personeel. Verweerder heeft bij een invorderingsbesluit meegedeeld dat na afloop van de begunstigingstermijn de maximale dwangsom van in totaal 15.000,- is verbeurd. De rechtbank volgt het standpunt van verweerder dat het cameratoezicht vanuit het havenkantoor niet gelijkgesteld kan worden met direct toezicht en dat het zicht op het tanken door middel van een cameramonitor bij een afstand van 55 meter onvoldoende is om direct te kunnen ingrijpen bij calamiteiten. De rechtbank verklaart het beroep voor zover het is gericht tegen het besluit van 10 februari 2016 waarbij de bij het primaire besluit opgelegde last is gehandhaafd en voor zover het is gericht tegen het invorderingsbesluit, ongegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 24-02-2017
JOM 2017/273
Dwangsom afleveren brandstof aan pleziervaartuigen en volstaat cameratoezicht?
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 24-02-2017 (met noot)
Y. van Hoven
JM 2017/46
Last onder dwangsom, Afleveren motorbrandstoffen aan vaartuigen, Jachthaven, Direct toezicht, Dwangsom, Motorbrandstoffen, Vaartuigen, Cameratoezicht
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:744
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM8781
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL4117
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI4962
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BC1419
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:744