Rechtbank Noord-Holland, 28-03-2017 / AWB - 15 _ 3610


ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:2347
Datum28-03-2017
InhoudsindicatieBelastingplichtige had, ongeacht de gedraging van verweerder, schriftelijk bezwaar moeten maken. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Er is sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast door de onherroepelijke informatiebeschikking. Belastingplichtige heeft haar stellingen niet met bewijs onderbouwd, zodat zij niet is geslaagd in de op haar rustende verzwaarde bewijslast. Verweerder heeft de schatting van de belastbare inkomens gebaseerd op een theoretische omzetberekening en dat is redelijk. De belastbare inkomens zijn niet te hoog vastgesteld. De vergrijpboeten ib/pvv zijn verminderd in verband met de schatting en overschrijding van de redelijke termijn. De vergrijpboeten zvw zijn verminderd in verband met overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7184 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★