Rechtbank Overijssel, 11-02-2015 / C/08/141378 / HA ZA 13-482 en C/08/153089 / HA ZA 14-128


ECLIECLI:NL:RBOVE:2015:1091
Datum11-02-2015
InhoudsindicatieHoofdelijke aansprakelijkheid of borgtocht? Eiseres wist of had in onderhavig geval moeten weten dat slechts beoogd werd om zekerheid te stellen. Het gaat om een geldleningsovereenkomst met feitelijk slechts één kredietnemer, waarbij het te verstrekken krediet ook alleen strekte ten behoeve van de bedrijfsvoering van die kredietnemer. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat gedaagde zich niet hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld, maar dat er sprake is van borgtocht. Het beroep van gedaagde op de nietigheid van de borgtocht slaagt niet en ook het beroep op rechtsverwerking wordt verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de borg worden aangesproken tot voldoening van de hoofdverbintenis. Eiseres kan gedaagde niet aanspreken uit hoofde van alle overige uit de geldleningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder de verplichting tot betaling van contractuele (vertragings)rente.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1405 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD5520 ★★★