Rechtbank Overijssel, 25-02-2015 / C/08/142679 HA ZA 13-570


ECLIECLI:NL:RBOVE:2015:1563
Datum25-02-2015
InhoudsindicatieTussenvonnis. Aansprakelijkheid gemeente. Bouwvergunning. Vertragingsschade. Indien de gemeente heeft gevraagd de bouwvergunningaanvraag in te trekken, zonder dat daarvoor een goede reden is aan te wijzen, moet de vertraging die dat heeft opgeleverd aan de gemeente worden toegerekend. De rechtbank laat eiser toe tot bewijslevering. De rechtbank oordeelt ten aanzien van een ander kavel dat een aan de gemeente toe te rekenen vertraging is ontstaan van 10˝ maand. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de schadestaatprocedure. Het verzoek om tussentijds hoger beroep wordt afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2800 ★★★★★