Rechtbank Overijssel, 05-06-2015 / 4109394 VV EXPL 15-57


ECLIECLI:NL:RBOVE:2015:2792
Datum05-06-2015
InhoudsindicatieKort geding met betrekking tot non-concurrentiebeding. Anders dan werknemer meent, behoefde bij verlenging van de arbeidsovereenkomst het non-concurrentiebeding niet opnieuw overeengekomen te worden. Evenmin is aannemelijk dat het beding zijn geldigheid heeft verloren wegens een ingrijpende wijziging van de functie van werknemer. De overplaatsing van de ene vestiging naar de andere vestiging van werkgever doet ook niets af aan de geldigheid van het beding. De belangenafweging leidt wel tot schorsing van het beding
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1403 ★★