Rechtbank Overijssel, 13-11-2015 / 4524523 CV EXPL 15-5406


ECLIECLI:NL:RBOVE:2015:5045
Datum13-11-2015
InhoudsindicatieEisers (totaal 109 in 7 gezamenlijk behandelde kort geding procedures) zijn werkzaam als Huishoudelijk Hulp en Huishoudelijke Hulp A bij TSN. TSN heeft met ingang van 18 mei 2015 de lonen naar beneden bijgesteld; eisers vorderen doorbetaling van het oude loon. Dat TSN op basis van de CAO VVT verplicht is eisers te belonen in FWG 10 en FWG 15 wordt verworpen. Dat eisers in het verleden verkeerd zijn ingeschaald is niet aannemelijk. Dat de te verrichten werkzaamheden in de loop der jaren zijn veranderd en dat de tarieven die opdrachtgevers betalen zijn gedaald, komt voor rekening en risico van TSN als werkgever. Dat eisers hebben ingestemd met het uitgeklede takenpakket en dat dit de bedongen arbeid is geworden, is niet komen vast te staan. Verder heeft TSN het nieuwe loon ten onrechte vastgesteld op basis van de in de CAO genoemde combinatiefunctie. De combinatiefunctie is niet bedoeld voor de situatie dat verschillende taken worden verricht die in elkaars verlengde liggen, zoals bij thuishulpen die werken bij zowel HH1 als HH2 cliŽnten, het geval is. Dat het van eisers op grond van goed werknemerschap kan worden gevergd een wijziging in de arbeidsovereenkomst te aanvaarden wordt verworpen. Door de forse achteruitgang in loon worden eisers die toch al een laag salaris hebben- zwaar getroffen en dit kan problemen opleveren met het voldoen van de vaste lasten. Dat het belang van TSN, dat financieel in zwaar weer verkeert, zwaarder dient te wegen en dat de belangen van eisers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarvoor dienen te wijken, wordt verworpen. TSN wordt in kort geding veroordeeld om vanaf 18 mei 2015 de gebruikelijke lonen door te betalen, verhoogd met wettelijke verhoging ad 10% en wettelijke rente over achterstallige bedragen.