Rechtbank Overijssel, 16-02-2015 / 3604264 HA VERZ 14-190


ECLIECLI:NL:RBOVE:2015:830
Datum16-02-2015
InhoudsindicatieKort geding. Op 28 augustus 2014 heeft het College van Bestuur van Deltion de jaarplanning voor het onderwijs van de studenten vastgesteld voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 (hierna aangeduid als het Besluit). De Ondernemingsraad is van oordeel dat sprake is van een instemmingsplichtig besluit als bedoeld in artikel 27 lid 1 onder b WOR en heeft op grond van artikel 27 lid 5 WOR een beroep gedaan op de nietigheid van het Besluit. Deltion verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat het Besluit van Deltion van 28 augustus 2014 geen instemming behoeft van de OR. De OR concludeert tot afwijzing van het verzoek van Deltion en verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat de OR terecht een beroep heeft gedaan op de nietigheid van het Besluit en Deltion te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van het Besluit. De rechtbank wijst het verzoek van Deltion af, verklaart voor recht dat het besluit nietig is en bepaalt dat Deltion zich dient te onthouden van (verdere) handelingen die strekken tot uitvoering van het besluit.
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 16-02-2015
TAP 2015, sign. 145
Vaststelling nieuwe jaarplanning voor studenten is instemmingsplichtig
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 16-02-2015 (met noot)
P. Maarsen
RvM 2015, 3/4, p. 15
Vakantieregeling school behoeft instemming OR
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4770 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AF0155 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:530