Rechtbank Overijssel, 23-02-2015 / C-08-163324 - HA RK 14-158


ECLIECLI:NL:RBOVE:2015:944
Datum23-02-2015
InhoudsindicatieLetselschade deelgeschil, smartengeld. Hoge dwarslaesie als gevolg van aanrijding voetganger (54) op zebrapad. Verstikkingsdreiging en angst. Kwaliteit van leven gereduceerd tot die van de armste soort. Betrokkene overleden na 3 maanden. Verschil van inzicht omtrent hoogte van aan het lijden te verbinden smartengeld in verband met drukkend effect van beperkte tijdsduur van het lijden. Compensatie en genoegdoening. Geen rekenkundige benadering. Rekening gehouden met in de rechtspraak in 2012 en 2013 toegekend hogere bedragen aan smartengeld. Vergoeding bepaald op 125.000,-.
Recht.nl artikelTijdsduur van lijden bepalend voor de hoogte van het smartengeld? (11-03-2015)
De duur van het leed is één van de omstandigheden die de rechtbank in deze zaak in aanmerking neemt bij het begroten van het smartengeld. Een beperkte tijdsduur van lijden leidt echter niet automatisch tot een (forse) vermindering van de omvang van de schadevergoeding.
> Tijdsduur van lijden bepalend voor de hoogte van het smartengeld? (Fantine Polman, Dirkzwager)
Recht.nl artikelSmartengeld in beweging (?) (26-10-2017)
Besproken wordt jurisprudentie van de afgelopen drie jaar, waarin door de rechter een overweging is gewijd aan de in de literatuur geuite wens voor een verhoging van het smartengeld.
> Smartengeld in beweging (?) (Petra klein Gunnewiek en Margot van Beurden, Van Benthem & Keulen)
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 23-02-2015 (met noot)
M.S.E. van Beurden
JA 2015/68
Smartengeld, Duur van het leed, Deelgeschil
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 23-02-2015
VR 2015/57
Letselschade, deelgeschil, smartengeld, hoge dwarslaesie. Echtgenoot van verzoekster is als voetganger op een zebrapad door een auto aangereden en heeft daarbij ernstig letsel opgelopen, te weten een hoge dwarslaesie met o.a. als gevolg een volledige beademingsbehoeftigheid. Betrokkene is opgenomen in een verpleeghuis. De kwaliteit van leven was gereduceerd tot de laatste soort. Betrokkene is na drie maanden overleden.Partijen zijn verdeeld over de hoogte van het smartengeld in verband met het drukkend effect van de beperkte tijdsduur van het lijden, te weten drie maanden. Smartengeld heeft niet alleen een compensatiefunctie, maar eveneens die van genoegdoening. Hiervoor is de duur van het lijden minder relevant. Smartengeld is niet rekenkundig te herleiden tot een bedrag voor individueel geval afgemeten aan een “maatman”-smartengeld.
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 23-02-2015
RAV 2015/59
Deelgeschil. Letselschade. Smartengeld. Heeft de beperkte tijdsduur van het lijden, als een benadeelde kort na een ongeval overlijdt, een drukkend effect op de hoogte van het smartengeld?
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:822