Rechtbank Rotterdam, 10-02-2015 / C/10/15/38 F - C/10/15/39 F - C/10/15/40 F


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:1570
Datum10-02-2015
InhoudsindicatieVerzet tegen faillietverklaring ex art. 10 Fw door curator. Verzet gegrond verklaard en faillissementen vernietigd. Toetsen of er (enige) baten aanwezig zijn ter verdeling onder de aanwezige crediteuren. Doen van eigen aangifte levert in onderhavige situatie misbruik van recht op. Mogelijkheid besluit tot ontbinding van de vennootschappen, waarna zij ex art. 2:19, vierde lid, BW zullen ophouden te bestaan.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 10-02-2015
RI 2015/71
Misbruik van bevoegdheid bij eigen aangifte. Is de curator belanghebbende in de zin van art. 10 lid 1 Fw en kan hij in verzet komen tegen een faillissementsvonnis wanneer er geen actief is of valt te verwachten?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3321