Rechtbank Rotterdam, 11-02-2015 / C/10/11/1118 R


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:1683
Datum11-02-2015
Inhoudsindicatieweigering schone lei. Ten aanzien van de terugvordering zijn er feiten en omstandigheden bekend geworden die ten tijde van de toelating reeds bestonden en indien toen bekend reden zouden zijn geweest om de toelating tot de schuldsaneringsregeling te weigeren. Schuldenares heeft de terugvordering ook niet uit eigen beweging aan de bewindvoerder gemeld.