Rechtbank Rotterdam, 16-03-2015 / C/10/469488 / KG ZA 15-127


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:1850
Datum16-03-2015
InhoudsindicatieHandelt DNB onrechtmatig door (het voornemen) eiser te willen hertoetsen, in de zin van artikel 3:9 Wft, in zijn functie als [...] en [] te willen informeren over dat voornemen? Nee. Voorlopig oordeel dat sprake is van een redelijke aanleiding voor hertoetsing. Geen sprake van opgewekt vertrouwen dat niet hertoetst zou worden of van rechtsverwerking, schending van het rechtszekerheidsbeginsel of van een wettelijke geheimhoudingsplicht. DNB mag zowel op betrouwbaarheid als geschiktheid toetsen en mag haar voornemen meedelen aan []. Gedeeltelijke sluiting der deuren.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 16-03-2015 (met noot)
S.M.C. Nuijten
JOR 2015/110
Hertoetsing door DNB ex art. 3:9 Wft, Beleids- en beoordelingsvrijheid toezichthouder, Redelijke aanleiding aanwezig, Geen strijd met rechtszekerheidsbeginsel, Voornemen tot hertoetsing niet onrechtmatig, Hertoetsing in volledige omvang op zowel geschiktheid als betrouwbaarheid
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 16-03-2015
JONDR 2015/506
Hertoetsing, beleids- en beoordelingsvrijheid, rechtszekerheidsbeginsel. DNB komt beleids- en beoordelingvrijheid toe bij besluit tot hertoetsing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:705