Rechtbank Rotterdam, 15-04-2015 / 3754546


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:2988
Datum15-04-2015
Inhoudsindicatietoestemming ex artikel 27 lid 4 jo. artikel 36 Wet op de ondernemingsraden
Recht.nl artikelVervangende toestemming voor ondernemingsraden via de kantonrechter: beoordelingsmaatstaf (05-04-2019)
Wanneer de ondernemingsraad geen instemming aan een besluit verleent, heeft de ondernemer een aantal mogelijkheden. Hij kan het besluit van de ondernemingsraad om niet in te stemmen bijvoorbeeld naast zich neerleggen. Daarbij wordt dan het risico genomen dat het besluit op grond van artikel 27 lid 5 WOR nietig is.
De ondernemingsraad dient die nietigheid dan wel tijdig in te roepen. De aangewezen medezeggenschapsrechtelijke route daarvoor is het indienen van een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming bij de kantonrechter. In dit artikel wordt bezien welke beoordelingsmaatstaf de rechter daarbij toepast.
> Vervangende toestemming: de dubbele toetsingsnorm ex art. 27 lid 4 WOR toegepast (Alexander Briejer, Florent.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-04-2015
JAR 2015/161
Instemmingsrecht ondernemingsraad, Geen vervangende instemming pensioenwijziging, Te groot verschil in compensatie tussen inkomensgroepen
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-04-2015
TAP 2015, sign. 247
Verzoek om vervangende toestemming ten aanzien van besluit wijziging pensioenregeling en bijbehorende compensatieregeling afgewezen
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-04-2015
PJ 2015/112
Geen instemming door ondernemingsraad. Verzoek tot vervangende toestemming afgewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-04-2015 (met noot)
R.H. van het Kaar
RvM 2015, 7/8, p. 3
Weigering instemming met pensioenwijziging niet onredelijk
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:159 ★★