Rechtbank Rotterdam, 18-06-2015 / 476810


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:4340
Datum18-06-2015
InhoudsindicatieGeschillenregeling ex. art 1:262b BW. Van verzoeker en in het bijzonder diens advocaat mag worden verwacht dat zij, alvorens een geschil aan de kinderrechter voor te leggen, een redelijke inspanning leveren om dat geschil in der minne te beslechten. Daarvan is geen sprake. Het verzoek wordt afgewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 18-06-2015
JPF 2015/116
Geschillenregeling bij ondertoezichtstelling.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:7717