Rechtbank Rotterdam, 28-07-2015 / ROT 14-476


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:5466
Datum28-07-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak Weigering toekenning kinderbijslag over periode langer dan vijf jaar voor de aanvraag. Naar het oordeel van de rechtbank kan aan het feit dat de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht tot 29 april 2010 is verleend, niet de conclusie worden verbonden dat eiser voor die datum geen rechtmatig verblijf had in Nederland. In dat verband is van belang dat in het besluit van de minister van 2 augustus 2012 is overwogen dat aan de tijdvakken vr 23 juli 1997 - de datum van intrekking van eisers vestigingsvergunning - nog altijd werking toekomt, eiser een verblijfsrecht ontleent aan artikel 6 van Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad en dat eiser sinds 23 juli 1997 vrije toegang heeft tot iedere arbeid van zijn keuze. Voorts blijkt uit dat besluit dat de verblijfsvergunning is verleend met ingang van 29 april 2010, omdat eiser op die dag een aanvraag om verblijfsvergunning heeft gedaan. Uit artikel 26 van de Vw 2000 volgt dat de verblijfsvergunning, die van rechtswege rechtmatig verblijf inhoudt, wordt verleend met ingang van de dag waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan alle voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan met ingang van de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Gelet op het besluit van de minister van 2 augustus 2012 en het feit dat artikel 6 van Besluit nr. 1/80 van rechtswege een verblijfsaanspraak genereert, moet worden geoordeeld dat eiser vanaf 23 juli 1997 rechtmatig verblijf had in de zin van artikel 8, aanhef en onder l, van de Vw 2000. Verweerder heeft daarom onvoldoende gemotiveerd waarom aan eiser niet met een terugwerkende kracht van vijf jaar kinderbijslag kan worden toegekend. Zo ervan kan worden uitgegaan dat er voor eiser sprake was van een lange duur van verblijfsrechtelijke onzekerheid, mag van verweerder worden verlangd dat nader wordt gemotiveerd waarom in deze lange duur geen zeer bijzondere omstandigheid is gelegen op grond waarvan kinderbijslag kan worden toegekend met een verdergaande terugwerkende kracht dan vijf jaar.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8372