Rechtbank Rotterdam, 17-06-2015 / C/10/458017 / HA ZA 14-869


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:5641
Datum17-06-2015
InhoudsindicatieBrand na slijpwerkzaamheden in scheepswand partyschip. Brandwacht verlaat kort na werkzaamheden schip voor lunchpauze. Toerekenbare tekortkoming. Beroep op exoneratiebeding in artikel 13.2 VNSI-voorwaarden slaagt. Geen grove schuld of opzet van organen van de scheepswerf of met de werf te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen. Scheepswerf niet aansprakelijk.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 17-06-2015
NJF 2015/420
Tekortkoming. Exoneratiebeding. Aansprakelijkheid uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld opdrachtnemer of met haar te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen. Handelen gewone werknemer valt daar per definitie niet onder.