Rechtbank Rotterdam, 29-06-2015 / 476832-3-4 / HA RK 15-433-4-5


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:5684
Datum29-06-2015
InhoudsindicatieWrakingsverzoek afgewezen. Verzoekers leggen - naar de kern genomen - aan hun verzoek ten grondslag dat de in de beschikking van 21 mei 2015 vervatte beslissing van de rechter-commissaris, gelet op hetgeen zij in dat kader aangevoerd hebben, ontoereikend gemotiveerd is en dat om die reden sprake is van een onbegrijpelijke beslissing. De wrakingskamer is van oordeel dat de beslissing van de rechter-commissaris van 21 mei 2015 waarin hij de argumenten van de verdediging en die van de officier van justitie heeft afgewogen, noch de motivering daarvan zozeer onbegrijpelijk is tegen die achtergrond, dat het niet anders kan dan dat die beslissing is ingegeven door vooringenomenheid jegens verzoekers.