Rechtbank Rotterdam, 07-08-2015 / C/10/476599 / KG ZA 15-549


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:5907
Datum07-08-2015
InhoudsindicatieArtikel 1074d Rv staat niet aan de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in de weg. Naar voorlopig oordeel is voldoende aannemelijk dat sprake is van een situatie waarin gedaagde als bailor gehouden is de door eiseres gemaakte kosten en nog te maken kosten van beheer en behoud van het schip te vergoeden.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 07-08-2015
NTHR 2015, 6, p. 315
Kort geding over een rompbevrachtingsovereenkomst uit hoofde waarvan Arcadia het MT ‘Mongolia’ voor een jaar heeft gecharterd van Amcon.