Rechtbank Rotterdam, 03-02-2015 / ROT 14-3155


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:636
Datum03-02-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering van AIO-aanvulling van eisers. Onroerend goed in Suriname. Betreffende perceel staat op naam van eiser. Eisers zijn er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij niet redelijkerwijs kunnen beschikken over het op hun naam staande onroerend goed in Suriname. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat het perceel is overgedragen aan een Stichting. Verweerder heeft de schuld die eisers zeggen te hebben bij het vaststellen van het vermogen van eiseres terecht buiten beschouwing gelaten. Eisers hadden de eigendom van de onroerende zaak moeten melden bij verweerder. Nu zij dat niet hebben gedaan, hebben zij de inlichtingenplicht geschonden. De intrekking over de periode van januari 2007 tot en met juli 2013 is terecht, evenals de terugvordering. De zesmaandenjurisprudentie is in het onderhavige geval niet van toepassing. Niet gebleken is van dringende redenen om van terugvordering af te zien.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX1134 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4000
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9702
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6207
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4000