Rechtbank Rotterdam, 12-11-2015 / KTN-4283846


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:8309
Datum12-11-2015
Inhoudsindicatieannuleringskosten ogv art 12 CBW-voorwaarden. Ogv uitspraak HvJ NJ 2009/395 en HR ECLI:NL:HR:2013:691 dient ktr ambtshalve te beoordelen of dit beding onredelijk bezwarend is in de zin van de Bijlage bij de Richtlijn 93/13 EEG. Zo ja, volgt vernietiging.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:691 ★★★★★