Rechtbank Rotterdam, 13-11-2015 / awb 14/6873


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:8480
Datum13-11-2015
InhoudsindicatieIn geschil is of de door de kantonrechter aan eiseres toegekende vergoeding, voor zover het de periode van 1 mei tot 21 augustus 2014 betreft, als inkomen dient te worden aangemerkt en als zodanig in mindering mag worden gebracht op de door verweerder aan eiseres met ingang van 1 mei 2014 toegekende WIA-uitkering. De rechtbank volgt verweerder niet in diens onderbouwing van het bestreden besluit dat de door de kantonrechter aan eiseres toegekende vergoeding moet worden beschouwd als loondoorbetaling als bedoeld in artikel 3.3, tweede lid, onder a, van het AIB. Zij is van oordeel dat deze vergoeding, voor zover het de periode van 1 mei 2014 tot 21 augustus 2014 betreft, dient te worden aangemerkt als inkomen uit vroegere dienstbetrekking, dat gelet op het bepaalde in artikel 3:2, eerste lid, onder b, sub 1, van het AIB niet tot het inkomen als bedoeld in de Wet WIA wordt gerekend. zie verder r.o. 4.3