Rechtbank Rotterdam, 11-11-2015 / C/10/471712 / HA ZA 15-255


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:8710
Datum11-11-2015
InhoudsindicatieBeoordeling van tijdigheid van verzet op grond van artikel 143 lid 2 Rv. De brief van gedaagde van 14 april 2011 behelst reeds een daad van bekendheid met het verstekvonnis. Verwijzing naar HR 9 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ0652 en HR 9 januari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5501. Nu is vastgesteld dat de toenmalig (enig) bestuurder van gedaagde in 2011 reeds een handeling heeft verricht waaruit blijkt dat hij bekend was met het verstekvonnis, is voor de beoordeling van de tijdigheid van het verzet niet relevant vanaf welk moment de huidige bestuurder van gedaagde wist van het bestaan van het verstekvonnis.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 11-11-2015
NJF 2016/92
Procesrecht. Tijdigheid van verzet.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ0652 ★★★★