Rechtbank Rotterdam, 21-10-2015 / C/10/457096 / HA ZA 14-830


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:8714
Datum21-10-2015
InhoudsindicatieScheepsreparatiewerkzaamheden door Nederlandse werf ten behoeve van Duitse wederpartij. Onbetaalde facturen. Gebrekkigheid werkzaamheden? Toepasselijkheid VNSI-voorwaarden.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 21-10-2015
S&S 2016/32
NOK, Scheepsbouw, Toepasselijkheid van algemene voorwaarden, Algemene voorwaarden VNSI, Deskundigenbericht, Gewoonterecht, Ontbinding, Opdracht, Recht toepasselijk op opdracht, Stilzwijgende aanvaarding, Verordening EG (593/2008) Recht toepasselijk op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), Wanprestatie