Rechtbank Rotterdam, 17-12-2015 / ROT 15/2208


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:9147
Datum17-12-2015
InhoudsindicatieDe AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan eiseres wegens overtreding van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming. Het betoog van eiseres dat zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan misleidende handelspraktijken en dat zij de obligatiehouders steeds heeft geļnformeerd faalt. Het beroep is ongegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 17-12-2015
RF 2016/25
Misleidende handelspraktijk. Last onder dwangsom. Kan de AFM nog een last onder dwangsom opleggen, strekkende tot informatieverstrekking aan obligatiehouders, als de afwikkeling van de beleggingsfondsen al in een onomkeerbare fase is?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 17-12-2015
JONDR 2016/409
Misleidende handelspraktijk. Last onder dwangsom. Kan de AFM nog een last onder dwangsom opleggen, strekkende tot informatieverstrekking aan obligatiehouders, als de afwikkeling van de beleggingsfondsen al in een onomkeerbare fase is?
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BK1424 ★★★★★