Rechtbank Rotterdam, 15-10-2015 / C/10/14/527 R


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:9961
Datum15-10-2015
InhoudsindicatieOndanks verzoeken tot herstel tekortkomingen en een verhoor RC niet juist en volledig geļnformeerd. Niet voldaan aan de (aanvullende) sollicitatieverplichting. Zonder schriftelijke stukken is bewindvoerder niet in staat om de juistheid van mondeling gedane verklaringen te controleren. Verlenging regeling niet meer aan de orde door niet tijdige reactie op voorstel van verlenging looptijd regeling.