Raad van State, 25-09-2013 / 201207461/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2013:1230
Meer over deze zaak:
Datum25-09-2013
InhoudsindicatieBij besluit van 20 juni 2011, verzonden op 18 juli 2011, heeft de burgemeester aan Stichting City Dynamiek Eindhoven (hierna: SCDE) vergunning verleend voor het houden van het evenement "Park Hilaria 2011" op de terreinen aan de John F. Kennedylaan te Eindhoven, van 5 augustus 2011 tot en met 14 augustus 2011 (hierna: de evenementenvergunning).
Recht.nl artikelWanneer is een evenement een 'inrichting'? (13-11-2013)
Sinds de invoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer in 2008 geldt de hoofdregel dat aangegeven inrichtingen vallen onder rechtstreeks werkende milieuregels. Er hangt dan ook wat van af of er al dan niet sprake is van een 'inrichting'. Dat blijkt ook wel uit de hoeveelheid begrippen en regels die moet worden doorgeworsteld voordat een juist antwoord op deze vraag kan worden verkregen. Een korte uiteenzetting.
> Wanneer is een evenement een inrichting? (Anna Collignon, Stibbe)
> ECLI:NL:RVS:2013:1230 (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 25-09-2013
StAB 2013/107
Casus Hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Bosch over een evenementenvergunning die is verleend op grond van de APV Eindhoven. Appellant meent dat sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Rechtsvraag Is sprake van een inrichting op grond van de Wet milieubeheer? Uitspraak De rechtbank heeft terecht overwogen dat er geen sprake is van een bedrijvigheid die ‘pleegt te worden verricht’ als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het evenement binnen een korte periode plaatsvindt en dat het evenement niet steeds een en dezelfde activiteit is die met een zekere regelmaat wordt verricht. artikel 1.1 lid 1 en 4 WMB
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8792 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8792 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3575
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6072
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2948