Raad van State, 28-11-2018 / 201805224/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2018:3884
Datum28-11-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 21 december 2015 heeft het college het verzoek van Lecc Exploitatie om handhavend op te treden tegen de permanente bewoning van een aantal recreatiewoningen op het bungalowpark De Horn te Dirkshorn niet-ontvankelijk verklaard.
Recht.nl artikelHandhaving permanente bewoning recreatiewoning: beheerder is belanghebbende (14-01-2019)
Zowel de rechtbank als de AbRvS zijn van oordeel dat de beheerder belanghebbende is. Volgens beide bestuursrechters is het niet uitgesloten dat de beheerder nadelige gevolgen ondervindt van de permanente bewoning op het park. Zo kunnen inkomsten teruglopen van recreatieve voorzieningen. Ook is het niet ondenkbaar dat de beheerder extra kosten moet maken, bijvoorbeeld doordat hij extra afval te verwerken heeft. Kortom, de beheerder is belanghebbende bij verzoeken om handhaving die zien op het door hem beheerde recreatiepark.
TijdschriftartikelRaad van State 28-11-2018
JOM 2019/116
Niet-ontvankelijkverklaring, Verzoek om handhavend optreden, Permanente bewoning recreatiewoningen.