Centrale Raad van Beroep, 26-11-2003 / 01/4707 WW


ECLI:NL:CRVB:2003:AN9352

Inhoudsindicatie
Is het bestreden besluit terecht niet ontvankelijk verklaard vanwege het te laat indienen van het bezwaarschrift?
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2003-11-26
Publicatiedatum
2003-12-04
Zaaknummer
01/4707 WW
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R


01/4707 WW


U I T S P R A A K


in het geding tussen:


[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,


en


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.


I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.


Appellant heeft op bij beroepschrift aangegeven gronden hoger beroep ingesteld tegen een door de rechtbank Groningen op 18 juli 2001 tussen partijen gewezen uitspraak, waarnaar hierbij wordt verwezen.


Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.


Het geding is behandeld ter zitting van de Raad van 5 november 2003, waar appellant in persoon is verschenen en waar gedaagde, met bericht, zich niet heeft laten vertegenwoordigen.


II. MOTIVERING


Voor de feiten verwijst de Raad naar hetgeen daaromtrent door de rechtbank in rubriek 2 in de aangevallen uitspraak is weergegeven.

Die feiten vormen, gelet op de inhoud van de gedingstukken, ook voor de Raad uitgangspunt voor zijn beoordeling van het voorliggende geschil.


Het gaat in dit geding om de beantwoording van de vraag of gedaagde bij het bestreden besluit van 29 november 2000 terecht het bezwaar van appellant tegen het besluit van 21 maart 2000 niet ontvankelijk heeft verklaard vanwege het te laat indienen van zijn bezwaarschrift.


De Raad beantwoordt deze vraag, evenals de rechtbank bevestigend.

Hetgeen appellant in hoger beroep heeft aangevoerd bevat geen nieuwe gezichtspunten, terwijl hetgeen door de rechtbank is vastgesteld en overwogen door de Raad wordt onderschreven.


De aangevallen uitspraak komt derhalve voor bevestiging in aanmerking.


Voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht acht de Raad geen termen aanwezig.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Bevestigt de aangevallen uitspraak.


Aldus gegeven door mr R.C. Stam, in tegenwoordigheid van P. Boer als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 26 november 2003.


(get.) R.C. Stam


(get.) P. Boer
MvK25119