Centrale Raad van Beroep, 12-01-2005 / 03/638 WW + 03/639 ZW


ECLI:NL:CRVB:2005:AS4595

Inhoudsindicatie
Ontslag na ongeval in proeftijd. Benadelingshandeling omdat het proeftijdbeding, gelet op de van toepassing zijnde CAO, niet rechtsgeldig was en appellant derhalve wegens de nietigheid van het ontslag een loonvordering had kunnen instellen.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2005-01-12
Publicatiedatum
2005-02-02
Zaaknummer
03/638 WW + 03/639 ZW
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

03/638 WW

03/639 ZWU I T S P R A A Kin het geding tussen:


[appellant], wonende te [woonplaats], appellant


en


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoerings-organisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.


Namens appellant is mr. B. Willemsen, advocaat te Nijmegen, in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Arnhem op 30 december 2002 onder de nummers 01/2306, 02/395 en 02/396 tussen partijen gegeven uitspraak (de aangevallen uitspraak) waarbij onder meer de beroepen van appellant tegen de besluiten van gedaagde van 14 januari 2002 (bestreden besluit I) en 20 februari 2002 (bestreden besluit II) ongegrond werden verklaard.


Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.


Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van de Raad op 1 december 2004, waar partijen, met bericht, niet zijn verschenen.II. MOTIVERING


De Raad stelt voorop dat het in dit geding aan de orde zijnde geschil wordt beoordeeld aan de hand van de Werkloosheidswet (WW) en de daarop berustende bepalingen, zoals die luidden ten tijde als hier van belang.


Appellant is op 18 april 2001 in dienst getreden bij [besloten vennootschap], handelend onder de naam [naam werkgever] (hierna: de werkgever) voor een periode van vijf maanden, met een proeftijd van een maand. Op 2 mei 2001 heeft appellant een ongeval op de werkplek gehad, waarbij hij aan zijn voet werd gewond. In verband met deze verwonding heeft appellant zich ziek gemeld. De volgende dag, 3 mei 2001, heeft de werkgever, onder verwijzing naar het proeftijdgeding, appellant per die dag ontslagen.


Gedaagde heeft bij de bestreden besluiten, kort samengevat, onder verwijzing naar de van toepassing zijnde CAO, gesteld dat het proeftijdbeding ongeldig was, dat appellant de nietigheid daarvan en van het ontslag kon inroepen en dat op de werkgever een loondoorbetalingsverplichting rustte, om welke reden gedaagde wegens het plegen van een benadelingshandeling uitkering ingevolge de Ziektewet over de periode van 2 mei 2001 tot 5 juni 2001 en uitkering ingevolge de Werkloosheidswet over de periode van 5 juni 2001 tot 17 september 2001 heeft geweigerd.


De rechtbank heeft de daartegen ingestelde beroepen ongegrond verklaard onder de overweging dat het proeftijdbeding, gelet op de van toepassing zijnde CAO, niet rechtsgeldig was en dat appellant derhalve wegens de nietigheid van het ontslag een loonvordering had kunnen instellen.


De Raad verenigt zich geheel met hetgeen door de rechtbank is vastgesteld en overwogen. Hetgeen door appellant in hoger beroep is aangevoerd, is een volledige herhaling van hetgeen reeds in bezwaar en in beroep is gesteld, en behoeft dan ook geen bespreking meer. De Raad is van oordeel dat het hoger beroep niet slaagt.


De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht inzake een vergoeding van proceskosten.


Beslist dient derhalve te worden als volgt.III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Bevestigt de aangevallen uitspraak, voor zover aangevochten.


Aldus gegeven door mr. M.A. Hoogeveen als voorzitter en mr. C.P.J. Goorden en mr. H.G. Rottier als leden, in tegenwoordigheid van L. Karssenberg als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 12 januari 2005.(get.) M.A. Hoogeveen.(get.) L. Karssenberg.