Centrale Raad van Beroep, 16-02-2005 / 03/284 WVG


ECLI:NL:CRVB:2005:AS7541

Inhoudsindicatie
Afwijzing woonvoorziening in de vorm van een bijdrage in de kosten van woningaanpassing. Finale schikking. Hoger beroep wordt wegens vervallen procesbelang niet-ontvankelijk verklaard.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2005-02-16
Publicatiedatum
2005-02-24
Zaaknummer
03/284 WVG
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

03/284 WVG


U I T S P R A A K


in het geding tussen:


[appellante], wonende te [woonplaats], appellante,


en


het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, gedaagde.


I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Bij besluit van 19 december 2001 heeft gedaagde de aanvraag van appellante om toekenning van een woonvoorziening in de vorm van een bijdrage in de kosten van woningaanpassing afgewezen.


Bij besluit van 13 mei 2002 heeft gedaagde het bezwaar tegen het besluit van 19 december 2001 ongegrond verklaard.


Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 13 mei 2002 ongegrond verklaard.


Appellante heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen deze uitspraak gekeerd.


Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.


Het geding is behandeld ter zitting van 19 januari 2005, waar appellante zich heeft laten vertegenwoordigen door T.H.M. Kamphuis, en gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door mr. B.L. Bos, werkzaam bij de gemeente Apeldoorn.


II. MOTIVERING


De Raad overweegt het volgende.


Ter zitting is op initiatief van de Raad een schikking tot stand gekomen.


Namens gedaagde is de bereidheid uitgesproken, onder meer gelet op de gedingstukken en de ter zitting naar voren gekomen bijzondere omstandigheden van dit geval, om eenmalig een bedrag van € 1.000,-- te verstrekken. Namens appellante is verklaard dat daarmee wordt ingestemd en dat gedaagde hiermee geacht kan worden te zijn tegemoetgekomen aan het beroep.


Vervolgens hebben partijen desgevraagd elkaar uitdrukkelijk finale kwijting verleend, in verband waarmee namens appellante is verklaard dat onder meer geen verzoek zal worden gedaan om vergoeding van proceskosten en griffierecht.


Gelet hierop stelt de Raad vast dat tussen partijen een finale schikking tot stand is gekomen en dat thans geen belang meer bestaat bij een beoordeling van het door appellante ingestelde hoger beroep, reden waarom dit wegens vervallen procesbelang niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.


Beslist wordt als volgt.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.


Aldus gegeven door mr. M.I. ’t Hooft als voorzitter, en mr. R.M. van Male en mr. G.M.T. Berkel-Kikkert als leden, in tegenwoordigheid van mr. I.D. Veldman als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 16 februari 2005.


(get.) M.I. ’t Hooft.


(get.) I.D. Veldman.