Centrale Raad van Beroep, 11-05-2006 / 05/5249 WUBO


ECLI:NL:CRVB:2006:AX1609

Inhoudsindicatie
WUBO_gerechtigde. Aanvraag kostenvergoeding elektrische schrijfmachine met correctielint en PC afgewezen. Algemeen gebruikelijk. Geen extra kosten door oorlogsgeweld. Anti-trilpen toegekend. Procesbelang.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2006-05-11
Publicatiedatum
2006-05-15
Zaaknummer
05/5249 WUBO
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

05/5249 WUBO
Centrale Raad van BeroepMeervoudige kamerU I T S P R A A K

in het geding tussen:


[appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),


en


de Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (hierna: verweerster)


Datum uitspraak: 11 mei 2006I. PROCESVERLOOP


Appellant heeft beroep ingesteld tegen een door verweerster onder dagtekening 11 juli 2005, kenmerk JZ/R70/2005, ten aanzien van hem genomen besluit ter uitvoering van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (hierna: de Wet).


Verweerster heeft een verweerschrift ingediend.


Het onderzoek ter zitting heeft plaats gevonden op 30 maart 2006. Appellant is in persoon verschenen. Verweerster heeft zich laten vertegenwoordigen door A.T.M. Vroom-van Berckel, werkzaam bij de Pensioen- en Uitkeringsraad.II. OVERWEGINGEN


Appellant, die is geboren in 1937 en op grond van psychische en lichamelijke klachten uitkeringsgerechtigde is in de zin van de Wet, heeft in oktober 2004 bij verweerster een aanvraag ingediend om een voorziening in de kosten verbonden aan de aanschaf van een elektrische schrijfmachine met correctielint of een personal computer, omdat hij ten gevolge van een tremor van de rechterhand nauwelijks meer kan schrijven.


Deze aanvraag heeft verweerster bij besluit van 25 maart 2005 afgewezen op de grond dat het bezit en gebruik van een pc met printer en/of gebruik van e-mail als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd, zodat er geen sprake is van extra kosten op grond van appellants invaliditeit door het meegemaakte oorlogsgeweld.


In het kader van zijn tegen dit besluit ingediende bezwaar heeft appellant aangegeven dat een pc voor zijn doel - het schrijven van korte notities en invullen van bijvoorbeeld declaratieformulieren - niet voldoet en dat hij of een schrijfmachine met correctielint of een anti-trilpen nodig zou hebben.


Bij het bestreden besluit heeft verweerster, in het spoor van haar geneeskundig adviseur die op basis van verkregen informatie van appellants behandelend artsen de aanschaf van een anti-trilpen op grond van causale klachten medisch noodzakelijk acht, het bezwaar gegrond verklaard en appellant ingaande 1 oktober 2004 vergoeding toegekend van de kosten van aanschaf van een via de Parkinson patiëntenvereniging te verkrijgen anti-trilpen (“Dynamic Liner”).


Appellant is tegen dit besluit in beroep gekomen omdat hem inmiddels is gebleken dat hij met de anti-trilpen niet overweg kan. Hij wenst in aanmerking te worden gebracht voor de gevraagde schrijfmachine met correctielint.


De Raad moet evenwel vaststellen dat bij het bestreden besluit de aanvraag van appellant, zoals deze in de bezwaarfase door hem nader is gepreciseerd, door toekenning van de anti-trilpen geheel is gehonoreerd, zodat een procesbelang ontbreekt.

De Raad ziet dan ook geen ruimte om hetgeen door appellant in beroep aan de orde is gesteld ten gronde te beoordelen.


De Raad acht, ten slotte, geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht inzake een vergoeding van proceskosten.


III. BESLISSINGDe Centrale Raad van Beroep;


Recht doende:


Verklaart het beroep niet-ontvankelijk.Deze uitspraak is gedaan door C.G. Kasdorp als voorzitter en G.L.M.J. Stevens en H.R. Geerling-Brouwer als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van E. Heemsbergen als griffier, uitgesproken in het openbaar op 11 mei 2006.

(get.) C.G. Kasdorp.


(get.) E. Heemsbergen.
HD

19.04