Centrale Raad van Beroep, 14-01-2009 / 07-4678 WAO


ECLI:NL:CRVB:2009:BH0050

Inhoudsindicatie
Afwijzing verzoek om herziening. De Raad acht noch in het aanvullend verzoekschrift, noch in de rapportage van Instituut Psychosofia van 18 september 2007 enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb gelegen.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2009-01-14
Publicatiedatum
2009-01-16
Zaaknummer
07-4678 WAO
Procedure
HerzieningVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

07/4678 WAO


Centrale Raad van Beroep


Meervoudige kamer


U I T S P R A A K


als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om herziening van:


[Naam verzoeker], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoeker),


van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 6 juli 2007 (05/3403 WAO),


in het geding in hoger beroep tussen:


verzoeker


en


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).


Datum uitspraak: 14 januari 2009


I. PROCESVERLOOP


Namens verzoeker heeft mr. W.C. de Jonge, advocaat te Vlaardingen, verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 6 juli 2007 (05/3403 WAO).


Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2008. Voor verzoeker is verschenen mr. De Jonge. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H. van Wijngaarden.


II. OVERWEGINGEN


1. Verzoeker heeft verzocht om “herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden”. Verzoeker is van mening dat zijn aanspraken bij de bestreden uitspraak niet naar behoren zijn erkend. De gronden van het verzoek zijn uiteengezet in het aanvullend verzoekschrift van 11 oktober 2007 en de daarbij overgelegde rapportage van Instituut Psychosofia van 18 september 2007.


2.1. De Raad overweegt dat de door de gemachtigde van verzoeker gewenste hernieuwde discussie over de betrokken zaak en de juistheid van de bestreden uitspraak niet kan worden gevoerd, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).


2.2. De Raad acht echter noch in het aanvullend verzoekschrift, noch in de rapportage van Instituut Psychosofia van 18 september 2007 enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb gelegen. Daarom dient het verzoek om herziening te worden afgewezen.


3. De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Wijst het verzoek om herziening af.


Deze uitspraak is gedaan door Ch. van Voorst als voorzitter en M.S.E. Wulffraat-van Dijk en C.P.J. Goorden als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van A.L. de Gier als griffier, uitgesproken in het openbaar op 14 januari 2009.


(get.) Ch. van Voorst.(get.) A.L. de Gier.


GdJ