Centrale Raad van Beroep, 21-08-2009 / 08-2469 WAO


ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5932

Inhoudsindicatie
Weigering om appellants WAO-uitkering, die eerder met toepassing van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden was ingetrokken, te heropenen, omdat de mate van zijn arbeidsongeschiktheid minder dan 15% was. Voldoende rekening gehouden met beperkingen en belastbaarheid. Arbeidskundig zijn de functies terecht aan de schatting ten grondslag gelegd.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2009-08-21
Publicatiedatum
2009-08-25
Zaaknummer
08-2469 WAO
Procedure
Hoger beroepVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

08/2469 WAO


Centrale Raad van Beroep


Meervoudige kamer


U I T S P R A A K


op het hoger beroep van:


[Appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),


tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 14 maart 2008, 07/1481 (hierna: de aangevallen uitspraak),


in het geding tussen:


appellant


en


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: het Uwv).


Datum uitspraak: 21 augustus 2009


I. PROCESVERLOOP


Namens appellant heeft mr. E.M.A. Leijser, advocaat te Tilburg, hoger beroep ingesteld.


Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 juli 2009, waar appellants gemachtigde, met voorafgaand bericht, niet is verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. B.H.C. de Bruijn.


II. OVERWEGINGEN


1.1. Bij besluit van 25 juli 2006 heeft het Uwv geweigerd om appellants uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), die in 2003 met toepassing van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden was ingetrokken, per 15 februari 2006 te heropenen, onder de overweging dat de mate van zijn arbeidsongeschiktheid op laatstgenoemde datum minder dan 15% was.


2. Nadat dit besluit bij beslissing op bezwaar van 13 februari 2007 (hierna: het bestreden besluit) was gehandhaafd, heeft de rechtbank Breda het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.


3.1. De rechtbank heeft geoordeeld dat de verzekeringsartsen terecht benutbare mogelijkheden hebben aangenomen en dat in de FML van 11 mei 2006 rekening is gehouden met de beperkingen en belastbaarheid van appellant. De door appellant gestelde beperkingen ten aanzien van staan, lopen, stof/rook/gassen/dampen en koude zijn daarin meegenomen. Er is verder geen medische informatie overgelegd waaruit blijkt dat appellant meer beperkingen heeft dan de verzekeringsartsen hebben aangenomen.


3.2. Arbeidskundig zijn de functies productiemedewerker pluimveeslachterij (sbc-code 271070), productie-/montagemedewerker (sbc-code 111180) en chauffeur/besteller (sbc-code 111230) naar het oordeel van de rechtbank terecht aan de schatting ten grondslag gelegd.


4. In hoger beroep heeft appellants gemachtigde verwezen naar de in beroep en bezwaar ingediende gronden.


5. De Raad ziet in hetgeen namens appellant is aangevoerd enkel een herhaling van hetgeen hij reeds eerder naar voren heeft gebracht. De rechtbank heeft gemotiveerd aangegeven dat die gronden niet slagen. Nu het hoger beroep ook overigens niet is onderbouwd met nadere (medische) gegevens, zijn er onvoldoende aanknopingspunten om tot een ander oordeel te komen dan is neergelegd in de aangevallen uitspraak of om over te gaan tot het instellen van een nader medisch onderzoek.


6. De aangevallen uitspraak komt derhalve voor bevestiging in aanmerking.


7. De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Bevestigt de aangevallen uitspraak.


Deze uitspraak is gedaan door D.J. van der Vos als voorzitter en J.W. Schuttel en I.M.J. Hilhorst-Hagen als leden, in tegenwoordigheid van A.L. de Gier als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 21 augustus 2009.


(get.) D.J. van der Vos.


(get.) A.L. de Gier.


EV