Centrale Raad van Beroep, 04-11-2011 / 10-5542 Wajong


ECLI:NL:CRVB:2011:BU3418

Inhoudsindicatie
Ingangsdatum WAJONG-uitkering. Onbekendheid met wetgeving. Geen bijzondere omstandigheden.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2011-11-04
Publicatiedatum
2011-11-08
Zaaknummer
10-5542 Wajong
Procedure
Hoger beroepVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

10/5542 Wajong


Centrale Raad van Beroep


Enkelvoudige kamer


U I T S P R A A K


op het hoger beroep van:


[Appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),


tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 21 september 2010, 09/4373 (hierna: aangevallen uitspraak),


in het geding tussen:


appellant


en


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).


Datum uitspraak: 4 november 2011


I. PROCESVERLOOP


Namens appellant heeft mr. A. Caddeo, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld.


Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend. Daarbij is een rapport van bezwaarverzekeringsarts A.J.D. Versteeg van

1 februari 2011 gevoegd.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 30 september 2011, waar appellant niet is verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J. Koning.


II. OVERWEGINGEN


1.1. Het in dit geding aan de orde zijnde geschil wordt beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), zoals die luidden tot 1 januari 2010.


1.2. Bij besluit van 2 juni 2009 heeft het Uwv aan appellant een Wajong-uitkering toegekend met ingang van 3 juni 2007, zijnde een jaar voor de aanvraag van 3 juni 2008.


1.3. Appellant heeft bezwaar gemaakt tegen de ingangsdatum van de uitkering. Bij besluit van 3 september 2009 (bestreden besluit) heeft het Uwv het bezwaar van appellant tegen het besluit van 2 juni 2009 ongegrond verklaard. Aan dit besluit ligt mede de opvatting van de bezwaarverzekeringsarts A.J.D. Versteeg, zoals neergelegd in de rapportage van

27 augustus 2009, ten grondslag.


2. De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraak het beroep van appellant tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank heeft appellant onvoldoende onderbouwd waarom hij al dan niet met hulp van derden niet in staat zou zijn geweest eerder een Wajong-uitkering aan te vragen.


3. Appellant heeft in hoger beroep, onder verwijzing naar zijn eerder in bezwaar en beroep ingenomen stellingen, aangevoerd dat sprake is van een bijzonder geval op grond waarvan de Wajong-uitkering eerder toegekend had moeten worden. Hij beroept zich op het feit dat hij vanwege zijn ziekte (psychische stoornis) niet in staat was om de informatie dat hij per 28 juni 2005 ziek was te vertalen in het feit dat hij eerder recht had op die uitkering. Appellant heeft aangevoerd dat hij deel uitmaakt van een Turks gezin dat niet op de hoogte is van de sociale wetgeving.


4.1. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het Uwv zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat geen sprake is van een bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wajong.

Uit de beschikbare medische gegevens is niet gebleken dat de aandoening van appellant van zodanige aard en ernst is dat bij hem sprake is geweest van onvermogen om tijdig een aanvraag in te dienen. Bovendien is appellant in de praktijk wel in staat gebleken met behulp van zijn broer andere uitkeringen aan te vragen.

Naar vaste rechtspraak van de Raad levert onbekendheid met de mogelijkheid om een Wajong-uitkering aan te vragen geen bijzonder geval op.

Appellant heeft op het (tweede) aanvraagformulier van 8 augustus 2008 ingevuld dat hij niet eerder wist dat de Wajong bestond. Dit onderstreept dat met name onbekendheid met de wettelijke mogelijkheden bij appellant in de weg heeft gestaan tot het doen van een tijdige aanvraag.


4.2. Gelet op hetgeen is overwogen in 4.1 treft het hoger beroep geen doel. De aangevallen uitspraak dient dan ook te worden bevestigd.


5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Bevestigt de aangevallen uitspraak.


Deze uitspraak is gedaan door J. Brand, in tegenwoordigheid van K.E. Haan als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 4 november 2011.


(get.) J. Brand.


(get.) K.E. Haan.


TM