Centrale Raad van Beroep, 27-02-2012 / 11-669 WAO-V


ECLI:NL:CRVB:2012:BV8978

Inhoudsindicatie
Verzet niet-ontvankelijk. Niet verschoonbare termijnoverschrijding.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2012-02-27
Publicatiedatum
2012-03-15
Zaaknummer
11-669 WAO-V
Procedure
VerzetVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

11/669 WAO-V


Centrale Raad van Beroep


Enkelvoudige kamer


U I T S P R A A K


als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:


[appellant], wonende te [woonplaats] (Marokko), (hierna: appellant),


tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 december 2010, 10/2026 (hierna: aangevallen uitspraak),


in het geding tussen:


appellant


en


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen


Datum uitspraak: 27 februari 2012

I. PROCESVERLOOP


Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 27 mei 2011 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.


Tegen de uitspraak van de Raad van 27 mei 2011 heeft appellant verzet gedaan.


Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 16 januari 2012, waar partijen met voorafgaand bericht niet zijn verschenen.


II. OVERWEGINGEN


De Raad ziet zich allereerst, ambtshalve, gesteld voor de vraag naar de ontvankelijkheid van het verzet.


De laatste dag waarop tijdig een verzetschrift kon worden ingediend, was 8 juli 2011. Het door appellant ingediende verzetschrift is gedateerd 28 juli 2011 en is op 11 augustus 2011 bij de Raad ontvangen. De termijn voor het indienen van een verzetschrift is aldus

- ruim - overschreden.


Bij brief van 18 augustus 2011 heeft de Raad bij appellant geïnformeerd naar de reden van de termijnoverschrijding. Bij brief van 16 september 2011 heeft appellant geantwoord dat hij in verband met zijn gezondheidstoestand niet in staat is geweest om tijdig een verzetschrift in te dienen.


De Raad stelt vast dat appellant geen medische stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat hij gedurende de gehele verzetstermijn buiten staat is geweest een verzetschrift in te (laten) dienen. Nu ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat appellant niet in verzuim is geweest, moet het verzet daarom

niet-ontvankelijk worden verklaard.


Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet ziet de Raad geen aanleiding.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;


Recht doende:


Verklaart het verzet niet-ontvankelijk.


Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van D.W.M. Kaldenhoven als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 27 februari 2012.


(get.) T.G.M. Simons.


(get.) D.W.M. Kaldenhoven.III. DÉCISION


La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale),


statue:


Déclare l' opposition contre la présente décision interjeté non-recevable.Par conséquent, décidée par T.G.M. Simons en présence de D.W.M. Kaldenhoven en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 27 février 2012.