Centrale Raad van Beroep, 25-10-2012 / 11-1238 WSW


ECLI:NL:CRVB:2012:BY1366

Inhoudsindicatie
Afwijzing verzoek om te bepalen dat appellant behoort tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening. Medisch onderzoek is voldoende zorgvuldig en er is rekening gehouden met de medische klachten van appellant. De raad van bestuur was gerechtigd bij zijn besluitvorming af te gaan op de genoemde rapporten. De Raad kan niet inzien dat de raad van bestuur daarbij fouten heeft gemaakt die afbreuk doen aan de juistheid van het bestreden besluit.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2012-10-25
Publicatiedatum
2012-10-26
Zaaknummer
11-1238 WSW
Procedure
Hoger beroepVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

11/1238 WSW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer


Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 11 januari 2011, 10/3469 (aangevallen uitspraak)


Partijen:


[A. te B.] (appellant)


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (raad van bestuur)


Datum uitspraak: 25 oktober 2012


PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. T. Kemper advocaat, hoger beroep ingesteld.


Bij brief van 18 mei 2012 heeft mr. Kemper nog stukken ingezonden.


De raad van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 september 2012. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. Kemper. De raad van bestuur heeft zich niet laten vertegenwoordigen.


OVERWEGINGEN

1. Bij besluit van 1 juni 2010 heeft de raad van bestuur afwijzend beslist op het verzoek van appellant te bepalen dat hij behoort tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat appellant in staat is passende arbeid te verrichten met behulp van noodzakelijke aanpassingen, die buiten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gerealiseerd kunnen worden in een overigens normale werkomgeving. Bij besluit van 12 augustus 2010 (bestreden besluit) is het bezwaar tegen het besluit van 1 juni 2010 ongegrond verklaard.


2. De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraak het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.


3. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep hebben aangevoerd overweegt de Raad het volgende.


3.1. Het standpunt van de raad van bestuur berust onder meer op het deskundigenonderzoek van de arts M. Tjia van 16 april 2010 en het advies van de arbeidsdeskundige A. Knaapen van 17 mei 2010. Het standpunt van appellant dat het rapport van de arts Tjia onzorgvuldig tot stand is gekomen, deelt de Raad niet. Anders dan appellant heeft gesteld, blijkt de arts Tjia bij zijn onderzoek wel degelijk rekening te hebben gehouden met de klachten van COPD van appellant, zoals hij dit ook heeft gedaan met de andere gemelde medische klachten van appellant. Dat Tjia geen gegevens van de appellant behandelende artsen heeft opgevraagd, is te verklaren doordat Tjia oordeelde dat er bij het onderzoek voldoende informatie beschikbaar was en appellant bij dat onderzoek ook niet heeft verzocht om informatie op te vragen. Overigens heeft, na bezwaar, het Multidisciplinair overleg (MDO) kennis genomen van gegevens uit de behandelende sector en vastgesteld dat de door de arts Tjia opgestelde functionele mogelijkhedenlijst niet behoeft te worden bijgesteld.


3.2. De raad van bestuur was dus gerechtigd bij zijn besluitvorming af te gaan op de in 3.1 genoemde rapporten. De Raad kan niet inzien dat de raad van bestuur daarbij fouten heeft gemaakt die afbreuk doen aan de juistheid van het bestreden besluit.


4. De rechtbank heeft dus met juistheid het beroep van appellant ongegrond verklaard. De aangevallen uitspraak moet daarom worden bevestigd.


5. Er bestaat geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.


BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.


Deze uitspraak is gedaan door N.J. van Vulpen-Grootjans als voorzitter en J.G. Treffers en G.F. Walgemoed als leden, in tegenwoordigheid van S.K. Dekker als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaarheid op 25 oktober 2012.(getekend) N.J. van Vulpen-Grootjans(getekend) S.K. Dekker